عضویت در انجمن

عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز تهران

مدارک مورد نیاز

برای عضویت در انجمن مدارک به شرح زیر را از طریق پست الکترونیک به آدرس: Info@ANGFST.Com ارسال نمایید.

 1. تصویر اساسنامه شرکت
 2. تصویر شناسه ملی شرکت
 3. تصویر کارت ملی مدیر عامل
 4. تصویر گرید سازمان برنامه و بودجه
 5. تصویر سایر گریدها

پرداخت حق عضویت

مبلغ حق عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز تهران در سال 1398 برابر است با 000 تومان. جهت پرداخت حق عضویت از یکی از روشهای زیر اقدام بفرمایید.

 • پرداخت آنلاین: جهت پرداخت آنلاین اینجا کلیک کنید.
 • کارت به کارت: مبلغ فوق الذکر را به شماره کارت 6037.6937.7037.8037 واریز کرده و تصویر آن را به همراه نام شرکت از طریق ایمیل یا تلگرام و واتزاپ ارسال کنید.
 • واریز به حساب: مبلغ مذکور رو به شماره حساب 0000010000 نزد بانک ملی به نام انجمن واریز کرده و تصویر فیش واریزی به همراه نام شرکت را از طریق واتزاپ یا تلگرام و ایمیل ارسال کنید.

تمدید عضویت

عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران فضای سبز تهران به صورت سالیانه است و مقرر شده اعضای محترم جهت تمدید عضویت مبلغ 000 تومان به صورت سالیانه واریز نمایند.

 • پرداخت آنلاین: جهت پرداخت آنلاین اینجا کلیک کنید.
 • کارت به کارت: مبلغ فوق الذکر را به شماره کارت 6037.6937.7037.8037 واریز کرده و تصویر آن را به همراه نام شرکت از طریق ایمیل یا تلگرام و واتزاپ ارسال کنید.
 • واریز به حساب: مبلغ مذکور رو به شماره حساب 0000010000 نزد بانک ملی به نام انجمن واریز کرده و تصویر فیش واریزی به همراه نام شرکت را از طریق واتزاپ یا تلگرام و ایمیل ارسال کنید.