آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فضای سبز شهرداری و سازمان بوستان های شهر تهران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مذکور دعوت میگردد که در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱ صبح در محل حکیمیه ، بلوار بابائیان ، جنب مجموعه ورزشی حکیمیه ، سالن سرای محله حکیمیه برگزار میگردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه

۱- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره

۲- گزارش بازرس

۳- گزارش خزانه دار

۴- برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس

هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های

فضای سبز شهرداری و سازمان بوستان های شهر تهران