آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فضای سبز شهرداری و سازمان بوستان های شهر تهران

   بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن مذکور دعوت میگردد که در روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۱ صبح در محل انتهای اتوبان زین الدین به سمت شرق ، حکیمیه ، خیابان بابائیان شمال ، ابتدای بلوار افق ، رستوران مانیا برگزار میگردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :

۱- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره

۲- گزارش بازرس

۳- گزارش خزانه دار

۴- برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین

هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های

فضای سبز شهرداری و سازمان بوستان های شهر تهران